วัดเจดีย์หลวง-วัดพันเตา
  วัดพระสิงห์
  ถนนคนเดินท่าแพ
  ไหว้พระ 9 วัด
  อนุสารีย์สามกษัตริย์ + หอศิลป์
  ขัวเหล็กและริมน้ำปิง
  ดอยสุเทพ
  เส้นทางจักรยานที่น่าสนใจนอกเมือง
 

• ไหว้พระ 9 วัด (วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดชัยมงคล วัดดวงดี วัดลอยเคราะห์ วัดดับภัย วัดเชียงยืน วันหมื่นเงินกอง)