วัดเจดีย์หลวง-วัดพันเตา
  วัดพระสิงห์
  ถนนคนเดินท่าแพ
  ไหว้พระ 9 วัด
  อนุสารีย์สามกษัตริย์ + หอศิลป์
  ขัวเหล็กและริมน้ำปิง
  ดอยสุเทพ
  เส้นทางจักรยานที่น่าสนใจนอกเมือง
 

• อนุสารีย์สามกษัตริย์ + หอศิลป์ (ระยะทางประมาณ 1 km)
 


          อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นับว่าเป็นองค์อนุสาวรีย์ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ดังกล่าวประกอบด้วยรูปปั้นองค์สามกษัตริย์ ได้แก่ พญามังราย พญาร่วงหรือที่รู้จักกันดีว่า "พ่อขุนรามคำแหง" และพญางำเมือง ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์นานับประการแก่ชาติไทย ประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบริจากทรัพย์ พร้อมแรงศรัทธาในการสร้างสิ่งมงคลแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้ระลึกถึงพระเกียรติคุณองค์ท่านและเป็นศูนย์รวมจิตใจต่อไป

          อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นับว่าเป็นองค์อนุสาวรีย์ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ดังกล่าวประกอบด้วยรูปปั้นองค์สามกษัตริย์ ได้แก่ พญามังราย พญาร่วงหรือที่รู้จักกันดีว่า "พ่อขุนรามคำแหง" และพญางำเมือง ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์นานับประการแก่ชาติไทย ประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบริจากทรัพย์ พร้อมแรงศรัทธาในการสร้างสิ่งมงคลแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้ระลึกถึงพระเกียรติคุณองค์ท่านและเป็นศูนย์รวมจิตใจต่อไป

          อาคารหอศิลป์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2467 เพื่อใช้เป็นหอคำ ต่อมาได้มีทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และท้ายที่สุดก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมดังปัจจุบัน ซึ่งภายในได้มีการจัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้า เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นนิทรรศการหมุนเวียน โดยมีลานกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง มีห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศการศิลปกรรมล้านนา ห้องสารสนเทศ และห้องภัณฑารักษ์

          ส่วนนิทรรศการถาวรมีอยู่ 15 ห้อง จัดแบ่งตามเนื้อหาสาระ นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง ยุคอันรุ่งเรืองและเสื่อมถอย และเปลี่ยนแปลงจวบจนมาเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของชาวเชียงใหม่ นำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วิดีทัศน์ วอฟแวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟฟิค และภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อให้การชมนิทรรศการได้ทั้งความรู้และความตื่นตาตื่นใจ

          ทางจักรยาน - จากด้านหน้ากอดเชียงใหม่ ขี่ขึ้นไปทางเหนือ (ไปทางถนนราชมรรคา) 200 เมตร เจอถนนราชมรรคาให้เลี้ยวขวา ทางซ้ายมือผ่านร้านอาหารพื้นเมืองภาคเหนือชื่อดัง (ร้านเฮือนเพ็ญ) ขี่ผ่านไปประมาณ 400 เมตรจะเจอสี่แยก (ชื่ออะไร?) ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นเหนือไปทางถนนพระปกเกล้า ผ่านไปซักหน่อยก็จะผ่านวัดเจดีย์หลวงด้านซ้ายมือจากด้านจะเจอสี่แยกกลางเวียง ตรงผ่านสี่แยกไปซัก 200 เมตร ก็จะเห็นอนุสาวรีย์อยู่ด้านซ้ายมือครับ