วัดเจดีย์หลวง-วัดพันเตา
  วัดพระสิงห์
  ถนนคนเดินท่าแพ
  ไหว้พระ 9 วัด
  อนุสารีย์สามกษัตริย์ + หอศิลป์
  ขัวเหล็กและริมน้ำปิง
  ดอยสุเทพ
  เส้นทางจักรยานที่น่าสนใจนอกเมือง
 

• เส้นทางจักรยานที่น่าสนใจนอกเมือง ( reference เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่)
 

1. “อุทยานธรรมะและหอศิลป์” อ.ป่าซาง ไป-กลับ 80 กม.
เส้นทางจากข่วงท่าแพ-ถ.คชสาร-เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีดอนไชย-เลี้ยวขวาที่สี่แยกแสงตะวัน – ถ.ช้างคลาน จนสุดถนนลอดใต้สะพานถ.มหิดล จะใช้ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก ผ่านบ้านป่าแดดไปเรื่อยลอดใต้สะพานถนนวงแหวนรอบกลางและรอบนอกตามลำดับ ให้ยึดถือแม่น้ำปิงอยู่ทางด้านซ้ายมือตลอด ผ่านหมู่บ้านสวนลำไยต่างๆ จนลอดใต้สะพานศรีวิชัย ซึ่งจะเข้าเมืองลำพูนได้ เราจะข้ามแม่น้ำปิงที่สะพานครูบาอินถา เป็นสะพานปูนขนาดเล็กซึ่งที่ตรงกลางสะพานจะมีส่วนกว้างให้พาหนะหลบหลีกกัน ให้เลี้ยวขวาเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก จนถึงสามแยกบ้านสบทา ซ้ายมือเข้าลำพูน เราเลี้ยวขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำกวง ผ่านตลาดสบทาตรงไปจนถึงตลาดป่าซางตรงข้ามวัดป่าซาง เลี้ยวซ้ายข้างตลาด ข้ามแม่น้ำกวงไปตามถนนจะมีป้ายบอกทางอุทยานธรรมะฯ ประมาณ 800 เมตร อุทยานธรรมะอยู่ซ้ายมือ

2. “วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร” ลำพูน ไป-กลับ 65 กม.
ไปถนนต้นยางก็สะดวก หรือจะไปถนนเลียบแม่น้ำปิงทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะต้องเลี้ยวซ้ายเลียบแม่ปิงน้อยที่ชลประทานลำพูนเช่นกัน มาจากถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกที่เลยบ้านวังสิงห์คำไป ซ้ายมือจะมองเห็นเขื่อนน้ำล้น และมีสะพานคนเดินขนาดเล็กเหนือเขื่อน จักรยานและจักรยานยนต์สามารถข้ามได้สะดวก ที่นี่เป็นสำนักงานชลประทานลำพูน จากนั้นให้เลียบปิงเก่าหรือคลองชลประทานในปัจจุบัน ตรงไปจะผ่านถนนสารภี-บ้านถวาย ใตรงไปผ่านบ้านหัวฝาย บ้านหนองช้างคืน บ้านป่าขาม บ้านเหมืองง่าและอบต.เหมืองง่า จนถึงสี่แยกวัดมหาวัน เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยทะลุตัวเมืองลำพูน ผ่านพิพิธภัณฑ์หริภุญไชย ตรงไปซ้ายมือคือวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

3. “วัดเกาะกลาง” และ “วัดพระเจ้าตาเขียว” ลำพูน ไป-กลับ 85 กม.
ใชัถนนเลียบแแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกไปเรื่อย ลอดใต้สะพานศรีวิชัย ไปบ้านทรายมูลข้ามแม่น้ำปิงที่สะพานครูบาอินถา เลี้ยวขวาไปบรรจบถนนลำพู-ป่าซาง เลี้ยวขวาข้าแม่น้ำกวงถึงสามแยกตลาดสบทาเลี้ยวขวาไปยังถนนสบทา-เวียงหนอง ล่อง(หมายเลข 1156) จากสามแยกตลาดสบทาไปอีกประมาณ 6 กม. ซ้ายมือมีป้ายบอกทางไปวัดเกาะกลาง เลี้ยวขวาเข้าไปอีกเกือบกิโลก็จะถึงวัด และซ้ายมือหน้าวัดจะเห็นเจดีย์กลางน้ำ และเลยไปอีกไม่ถึงกิโลจะถึงบ้านเหล่า วัดพระเจ้าตาเขียวอยู่ขวามือ (วัดเกาะกลาง เป็นวัดของชาวมอญ ,วัดพระเจ้าตาเขียว เป็นวัดของชาวยอง)

4. “เฮือนพ่อเลี้ยงหมื่น” ลำพูน ไป-กลับ กม.
จากข่วงท่าแพเดินทางไปตำรวจภูธรภาค5 ผ่านวัดเจดีย์เหลี่ยม บ้านป่าเปอะ,ป่ากล้วย,วัดป่างิ้ว ชิดขวาที่วัดตำหนัก ตรงไปเรื่อยๆจนถึงชลประทานลำพูน เลี้ยวซ้ายเลียบแม่น้ำปิงสายเก่าหรือคลองชลประทานในปัจจุบัน ตัดผ่านถนนบ้านถวาย-สารภี ผ่านบ้านน้ำโจ้,บ้านหัวหลิม,บ้านหนองช้างคืน ซึ่งจะพบถนนป่าเห็ว-ริมปิงให้ใช้สเนทางนี้ไปทางริมปิงจนเกือบสุดเส้นทาง สวนเฮื้อนพ่อเลี้ยงหมื่นจะอยู่ทางซ้ายมือ

5. “ดอยขม้อ” ลำพูน ไป-กลับ 78 กม.
ข่วงท่าแพไปยังสถานีรถไฟเชียงใหม่ใช้ถนนเลียบทางรถไฟไปจนถึงบ้านป่าเห็ว แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านบ้านไร่ (ไปสหกรณ์ไวน์อุโมงค์) ออกไปพบถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ชม.-ลป ตัดตรงไป ข้ามแม่น้ำกวงไปบ้านสันป่าเหี้ยงซึ่งจะผ่านที่ราบผืนใหญของลำพูนและ เชียงใหม่ ตัดผ่านถนนสกพ.-ลพ. ผ่านวัดสันป่าเหี้ยง,วัดริมร่อง ก่อนวันกิ่วมื่นเลี้ยวขวาขึ้นไปยังถนนเลียบคลองชลประทาน เลี้ยวขวาลงใต้ อีกประมาณ 3 กม.มีถนนแยกขวาเข้าไปบ้านหนองหอย เข้าไปสองร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาซึ่งมีป้ายบอกทางว่าไปดอยขม้อได้ ประมาณ 4 กม.จะถึงดอยขม้อ ถนนผ่านดอยช่วงสั้นๆที่ระดับความสูง 420 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (พื้นที่ของชม.และ ลพ. อยู่ที่ระดับความสูงของน้ำทะเลที่ 300 เมตรโดยเฉลี่ย)

6. “อ่างเก็บน้ำแม่ธิ” บ้านธิ ไป-กลับ 65 กม.
จากข่วงท่าแพ ใช้ถนนสายวัฒนธรรมจนถึงตลาดสันกำแพง แยกขวาตรงไปที่วัดแช่ช้างเลี้ยวขวาผ่านวัดดอยปินไปบวกค้าง ที่ตรงข้ามวัดบวกค้างมีทางแยกขวาผ่านโรงพยาบาลสันกำแพง ตรงไปตัดผ่านถนนดอนจั่น-น้ำพุร้อน จนถึงบ้านห้วยไซและเลี้ยวขวาใช้ถนนสกพ.-ลพ. ไปจนถึงตลาดอุ๋ยจุ้มเลี้ยวซ้ายข้างตลาด เข้าไปประมาณ 1 กม.จะมีป้ายทางทางแยกขวาเข้าไป(ประมาณ 9 กม.) เลี้ยวขวาไปตามทางตรงไปเรื่อยๆข้ามคันคลองชลประทานไปก็จะถึงอ่างเก็บน้ำแม่ ธิ

7. “วัดพระบาทตากผ้า” ป่าซาง ไป-กลับ 99 กม.
ใช้ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกจากบ้านป่าแดด จนถึง สะพานศรีวิชัย และไปข้ามแม่น้ำปิงที่สะพานครูบาอินถา ไปออกที่ตลาดสบทา ตรงไปผ่านตลาดป่าซาง อ.ป่าซาง,บ้านแม่แรม,และไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเข้าวัดพระบาทตากผ้า มีถนนขึ้นไปยังเจดีย์ที่อยู่บนยอดดอยหลังวัด

8. “ดอกไม้บานที่บ้านโปง” สันทราย ไป-กลับ 60 กม.
ชมทัศนียาภาพวิถีชิวิตบ้านเรือนต่างๆของริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกทางทิศ เหนือของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ฟ้าฮ่าม,สันผีเสื้อ,ดงป่าข่อย และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าไผ่ไปออกยังหน้า ม.แม่โจ้ และเข้าไปในภายในม.แม่โจ้เพื่อออกไปทางด้านหลัง ตรงไปข้ามคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวาไปยังบ้านโปง ผ่านรร.บ้านโปง ตรงไปจนถึงทางสามแยกให้ใช้ถนนด้านขวาเพื่อไปยังคณะเกษตรแม่โจ้ที่มีแปลง ทดลองพืชพันธ์ต่างๆเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่

9. “พิพธภัณฑ์วัดร้องเม็ง” สันทราย ไป-กลับ 33 กม.
เส้นทางถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด จนถึงบ้านบ่อหินจะมีทางแยกซ้ายมือไปยังบ้านพยากน้อย เลี้ยวซ้ายตรงเข้าไป ผ่านบ้านสันต้นเปา,บ้านหัวริน และบ้านร้องเม็งในที่สุด ถนนทางเข้าวัดร้องเม็งอยู่ทางซ้าย

10. “วัดดอยแท่งพระผาหลวง” สันทราย ไป-กลับ 55 กม.
ใช้เส้นทางถนนสายแม่โจ้-พร้าวก็สะดวก แต่หากต้องการชมทัศนียาภาพและวิถีชีวิตของชาวบ้านและการปลูกพืชผลและดอกไม้ ต่างๆควรใช้ ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวะนออกตั้งแต่ฟ้าฮ่ามจนถึงบ้านป่าไผ่ ซึ่งชึ่งตั้งแต่บ้านหนองเขียวไปทั้งพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิงปลูกพืชผักและ ดอกไม้ต่างๆทั้งคล้ายกันและแตกต่างกัน เราจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าไผ่เพื่อออกไปยังหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และออกไปทางด้านหลังม.แม่โจ้ผ่าคลองชลประทานไปและเลี้ยวขวาไปทางบ้านโปง ผ่านรร.บ้านโปงและเลี้ยวซ้ายไปยังอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำห้วยโจ้ (ไปทางขวาจะไปยังสถานีทดลองทางการเกษตร 900 ไร่) เลยหมู่บ้านไปสองข้างทางร่มรื่นมากๆ เมื่อถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้แล้วก็ให้ตรงเข้าไปด้านใน ทางขึ้นวัดเป็นทางขึ้นเขาสูงชัน จะได้ชมพระประธานนั่งหันหลังให้เรากราบไหว้ครับ

11. “ป่าดงปงไหว” สันกำแพง ไป-กลับ 55 กม.
เส้นทางไปยังอำเภอสันกำแพง ถนนสายวัฒนธรรมชม.-สกพ. ไปได้สองเส้นทางสะดวกๆ เส้นทางที่หนึ่ง เลี้ยวซ้ายที่ข่วงสันกำแพงหรือที่ทำการอำเภอสันกำแพงเก่า ตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาไปยังบ้านม่วงม้าเหนือ และเลี้ยวซ้ายไปยังบ้านน้ำจำ เลยวัดน้ำจำแล้วให้เลี้ยวขวาไปยังบ้านม่วงเขียว และผ่านวัดม่วงเขียว เลยวัดม่วงเขียวไปราวร้อยเมตรจะมีทางแยกขวา มีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาเข้าไปผ่านบ้านเรือนนิดหน่อยแล้วทางจะขึ้นเนินสูง ทางลงตรงไปจะไปยังวัดลัวะ แวะชมโบราณสถานมีซากเจดีย์เก่าได้รับการบูรณะแล้ว ทางขวามือเลียบคลองชลประทานจะไปยังป่าดงปงไหวได้ไปอีกประมาณไม่เกินหนึ่ง กิโลจะมีสะพานข้ามคลองชลประทานด้านขวา และทางเข้าด้านขวาไปยังปงไหว ซึ่งมีทางเดินหรือปั่นจักรยานได้รอบปงดงปงไหวครับ
เส้นทางที่สองไปยังที่ทำการอำเภอสันกำแพงและผ่านไปยังบ้านร้องวัวแดง และผ่านไปยังวัดม่วงเขียวเช่นกันครับ

12. “อ่างเก็บน้ำห้วยลาน”, “วัดป่าตึง” และ “อนุสาวรีย์หมื่นดาบเฮือน” สกพ. 70 กม.
เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง จากตลาดสดสกพ. ไปทางวัดแช่ช้างและทางหลวงหมายเลข 1147 ไปยังบ้านธิ ลำพูนได้ ที่บ้านป่าเหียงถนนเส้นนี้จะเลี้ยวขวาไปยังบ้านธิ แต่เราจะตรงไปยังบ้านป่าตึง จากสามแยกบ้านป่าเหียงนี้ไปประมาณ 2.5 กม.จะมีทางแยกขวาเข้าไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยลาน(2กม.) มีเส้นทางปั่นรอบอ่างเก็บน้ำครับ ตรงไปจากทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลาน วัดป่าตึงหลวงปู่หล้าตาทิพย์จะอยู่ทางด้นขวามือครับ และหากตรงไปอีกก็จะถึงอนุสาวรีย์หมื่นดาบเฮือนที่ยืนถือจอบ ซึ่งหมายถึงการหักล้างถางพงก่อร่างสร้างเมืองครับ

13. “น้ำพุร้อนสันกำแพง แม่ออน ไป-กลับ 70 กม.
เส้นทางถนนสายวัฒนธรรม ทผ่านที่ทำการอำเภอสันกำแพง,บ้านร้องวัวแดงและสี่แยกสหกรณ์เลี้ยวซ้ายไปยัง เส้นทางน้ำพุร้อน ผ่านโรงเรียนเทคนิคสันกำแพง,ถ้ำเมืองออน และสามแยกตลาด…ให้เลี้ยวซ้ายไปยังน้ำพุร้อนสันกำแพง ค่าผ่านประตูคนละสิบห้าบาทครับ(พ.ศ.2550)

14. “สวนสายลมจอย” สันกำแพง ไป-กลับ 45 กม.
ถึงข่วงสันกำแพง(ที่ทำการอำเภอสันกำแพงเก่า) เลี้ยวซ้ายไปยังบ้าน

15. “เมืองไม้ดอกไม้ประดับ” แม่ออน ไป-กลับ กม.
ไปทางอำเภอสันกำแพงและจะไปยังน้ำพุร้อนและที่ตลาดสามแยกให้ตรงไปผ่านบ้าน หนองหอยขึ้นดอยสามงกไปซึ่งผ่านระดับความสูงประมาณ 600 เมตร และช่วงทางลงเขาแล้วตั้งแต่บ้านปากกองและบ้านห้วยแก้ว เป็นบริเวณที่มีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกเพื่อจำหน่ายมากมายหลากหลายสวนครับ (ถนนเส้นนี้จะไปบรรจบยังถนนไปดอยสะเก็ดและเชียงรายได้ครับ ทั้งมีทางแยกเพื่อที่จะไปยังบ้านแม่กำปองและอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนลำปางได้ ครับ

16. “น้ำตกตาดเหมย” แม่ออน ไป-กลับ 80 กม.
เส้นทางน้ำพุร้อนสันกำแพงหรือบ้านออนหลวย แล้วไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ออน หากมาทางทางน้ำพุร้อนที่สามแยกน้ำพุร้อนเราตรงไปยังบ้านหนองหอยผ่านบ้านหนอง หอยและตรงไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ออน ผ่านสันเขื่อนอ้อมไปทางด้านหลังอ่างเก็บน้ำ พบสามแยกให้ไปยังทางซ้ายมือเลียบอ่างเก็บน้ำไป ต้องใช้ทางเลียบอ่างเก็บน้ำเข้าไปทางด้านในสุดผ่านบ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง ชลประทานเข้าไปจนสุดทาง ซึ่งมีฝายกั้นน้ำกั้นไว้ให้ปั่นจักรยานหรือจูงจักรยานข้ามน้ำไปด้านในครับ เข้าไปด้านในแล้วให้จูงจักรยานข้ามลำห้วยไปทางด้านขวา ซึ่งจะที่ทางเดินฝั่งตรงข้ามจูงหรือปั่นจักรยานไปตามเส้นทาง จะมีป้ายบอกทางและต้องเลี้ยวซ้ายข้างศาลาพัก จะมีทางไปยังน้ำตกตากเหมยบางช่วงบางตอนจะต้องแบกจักรยานขึ้นทางลาดชันเป็น การผจญภัยสุดขอบฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งครับ เมื่องถึงน้ำตกเหมยแล้วจะมีถนนด้านทางกลับออกไป ด้านซ้ายมือจะไปออกยังบ้านห้วยแก้ว ส่วนทางด้านขว่มือจะไปออกยังบ้านแม่ตะไคร้ได้ครับ

17. “หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง” หางดง ไป-กลับ 36 กม.
เส้นทางถนนเชียงใหม่-หางดง แวะกาดฝรั่งหรือเลยไป จนถึงปั้มน้ำมัน ปตท. เลี้ยวซ้ายผ่านวัดช่างคำหลวง บ้านช่างคำน้อย จนบรรจบถนนหางดง-สารภี เยื้องกันเป็นถนนผ่านบ้านถวาย มีร้านค้าต่างๆมากมาย และมาถึงด้านหลังของหัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง ซึ่งก็มีร้านค้าหัตถกรรมต่างๆทั้งสองฝั่งคลอง
18. “วัดพระธาตุดอยคำ” และ “สวนราชพฤกษ์” แม่เหียะ ไป-กลับ 30 กม.
ใช้เส้นทางผ่านวัดอุโมงค์,วัดร่ำเปิง บ้านโปง และเลี้ยวขวาที่บ้านสันลมจอย ผ่านป่าช้าแล้วเลี้ยวขวาเข้าคณะเกษตร แม่เหียะ มช. จากประตูใช้ทางตรงไปตลอดไปต้องเลี้ยวซ้ายขวา จนถึงถนนไปบ้านแม่เหียะใน กิโลเมตรศูนย์ ให้ตรงไปผ่านด่านป่าไม้ จนถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจะถึงทางแยกขวามือขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ ระดับความสูง 545 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดชมวิวบนวัดพระธาตุดอยคำ มองเห็นทั่วทั้งสวนราชพฤกษ์ หากไม่เลี้ยวขวาขึ้นดอยคำตรงไปก็จะไปพบวงเวียนช้างและทางเข้าสวนราชพฤกษ์ต่อ ไป

19. “อุทยานแห่งชาติออบขาน” หางดง ไป-กลับ 70 กม.
เส้นทางใช้ถนนทางไปวัดอุโมงค์และวัดตโปตาราม(ร่ำเปิง) ผ่านบ้านโปง เลี้ยวขวาบ้านสันลมจอย แล้วเลี้ยวขวาเข้าคณะเกษตร แม่เหียะ มช. ตรงไปตลอดทั้งถนนลาดยางและไม่ลาดยาง ตรงไปยังบ้านแม่เหียะในได้ ผ่านด่านป่าไม้ ถึงแยกซ้ายมือผ่าวัดพระธาตุดอยคำ,สวนราชพฤกษ์,ไนท์ซาฟารี บ้านฟอนออกถนนสายสะเมิงข้างปั้มน้ำมัน เยื้องปั้มที่ทางเลี้ยวซ้ายผ่านไปบ้านแพะ ทางเข้าวัดพระธาตุดอยถ้ำ ตรงตามเส้นทางจะผ่านบ่อดินลูกรังซึ่งผ่าการขุดมานานนมจนคล้ายแกนด์แคนยอน ถึงสี่แยกบ้านน้ำแพร่เลี้ยวขวา ผ่านบ้านปางถ่าน,บ้านห้วยดินดำ ศูนย์ฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยทางจิต ตรงไปเรื่อยจะถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติออบขาน ถนนลาดยางจนถึงใกล้ตัวที่ทำการอุทยานฯ ที่นี่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ

20. “น้ำตกป่าสักงาม” และ “บ้านป่าสักงาม” ดอยสะเก็ด ไป-กลับ 80 กม.
เส้นทางถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด แยกซ้ายมือเข้าบ้านลวงเหนือ (ก่อนถึงรพ.ดอยสะเก็ดขวามือ) ผ่านบ้านเมืองวะ,บ้านม่วงชุม เลี้ยวขวาไปบ้านตลาดใหม่ข้ามคันคลองชลประทาน เลยตลาดมีสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปตลอดตามเส้นทาง จนถึงประตูทางเข้าบ้านพักราชการ เข้าไปแล้วเลี้ยวขวาผ่านบ้านพักวึ่งมีเหล็กกั้นจักรยานผ่านช่องด้านข้าง ผ่านบ้านพักข้าราชการ จนถึงสี่แยกให้ตรงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงสันเขื่อนผ่าสันเขื่อนทางขวาจะไปยังท่าเรือข้ามไปบ้านป่าสักงาม ส่วนถนนซ้ายจะไปยังสันเขื่อนด้านขวาได้ หากมาหลายคันค่าโดยสารเรือรวมจักรยานราคา เที่ยวละ 20 บาท นัดเวลาให้มารับที่ฝั่งบ้านป่าสักงามให้เรียบร้อย จากเรือขึ้นบ้านป่าสักงามสูงพอควร ไม่ฝึกซ้อมน้ำลายเหนียว ช่วงลงเขาแรกจะมีทางแยกเข้าไปยังน้ำตกป่าสักงามประมาณ 2 กม.น้ำตกป่าสักงามเป็นน้ำตกหินปูน ส่วนหากตรงไปจะขึ้นเขาถึงบ้านป่าสักงามและมีทางแยกไปยังแผ่นดินวิด ที่มองลงไปจะเห็นเส้นทางเข้าน้ำตกป่าสักงามบ้างช่วง

21. “อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้” ดอยสะเก็ด ไป-กลับ 75 กม.
ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เลี้ยวขวาเข้าดอยสะเก็ด ผ่านที่ทำการอำเภอดอยสะเก็ดไป แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านบ้านป่ายาง,บ้านป่าไม้แดง ข้ามคลองชลประทานบ้านห้วยบอน บ้านป่าไผ่แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไป ข้ามคลองชลประทาน ผ่านสวนสาธารณะ ถึงสามแยกตรงไปผ่านทางเข้าวัดดอยจอมแจ้ง บ้านตลาดขี้เหล็ก จนถึงทางเข้าศูนย์ห้วยฮ่องไคร์ซึ่งมีป้อมยามไม้กั้นขวางไว้ ตรงเข้าไปในศูนย์ฯตามเส้นทางที่มีป้ายแสดงตลอดทาง

22. “น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด ไป-กลับ 80 กม.
เส้นทางถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และดอยสะเก็ด-เชียงราย ผ่านทางเข้าศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ที่บ้านโป่งดินดำ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กม. ผ่านวัดโป่งน้ำร้อน จะถึงป้ายแสดงน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดซ้ายมือเข้าไป 100 เมตรก็จะถึงน้ำพุร้อนสันกำแพง และที่นี้มีอุตสาหกรรมต้มหน่อไม้ช่วงที่มีหน่อไม้ออก

23. “อุทยานแห่งชาติศรีลานนา” (เขื่อนแม่งัด) แม่แตง ไป-กลับ 110 กม.
เส้นทางถนนสายพร้าวจนถึงแยกช่อแฮ เลี้ยวซ้ายผ่านหมู่บ้านเทือกสวนไร่นาต่างๆ

24. “น้ำตกตาดหลวง” แม่แตง ไป-กลับ 80 กม.
เส้นทางถนนโชตนา ผ่านอ.แม่ริม,แยกสะเมิง ที่บ้านเหมืองผ่ามีทางแยกซ้ายมือไปบ้านหนองปลามัน.บ้านห้วยทราย,บ้านสลวง นอก-ใน จนถึงวัดกาดฮาว เลี้ยวซ้ายทางไปวัดพระบาทสี่รอย ช่วงลงเขาลูกแรกจะข้ามสะพานปูนให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรัง ผ่านสวนของชาวบ้านตามเส้นทางให้ปั่นจักรยานตรงไปยังเส้นทางเล็กเพื่อเข้าถึง น้ำตกตาดหลวงในที่สุด

25. “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” แม่ริม ไป-กลับ 25 กม.
เส้นทางถนนเลียบคัยคลองชลประทาน สี่แยกโรงแรมภูคำจาดถนนห้วยแก้วเลี้ยวขวามือไปยังสนามกีฬา 700 ปี และด้านหลังสนามกีฬา 700 ปี ผ่านอ่างเก็บน้ำชลประทานเชียงใหม่ มีเส้นทางในธรรมชาติสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยออกไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตึง เฒ่าได้ ไปทางปกติผ่านสนามกีฬาไป ผ่านวิทยาลัยพยาบาล และปฏิรูปที่ดินมีสะพานข้ามคลองชลประทานซ้ายมือตรงไปตามทาง โค้งขวาตรงไปจะถึงด่านเก็บเงินค่าบำรุงสถานที่ ท่านละ 10 บาท อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่ามีถนนรอบอ่างเก็บน้ำ และมีเส้นทางขึ้น-ลงบ้านแม้วดอยสุเทพด้วย

26. “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” แม่ริม ไป-กลับ 65 กม.
ใช้เส้นทางถนนโชตนาไปอำเภอแม่ริม ผ่านกองพันสัตว์ต่าง และกองพันรบพิเศษ แล้วเลี้ยวเข้าถนนเลียบคันคลองชลประทานที่รบพิเศษนี้ ถนนนี้จะผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตรงไปก่อนถึงวัดป่าดาราภิรมย์ จะมีสะพานข้ามคลองชลประทานซ้ายมือ จะผ่านหมู่บ้านต่างๆ และไปบรรจบถนนสายสะเมิงก่อนทางเข้าน้ำตกแม่สา เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายสะเมิง ทางขึ้นเขาสูงพอประมาณ เลยบ้านโป่งแยงนิดหน่อยก็จะถึงสวนฯอยู่ทางด้านซ้ายมือ ค่าผ่านประตูชมสวนชาวไทยท่านละ 30 บาท

27. “ต้นยางนา” สารภี ไป-กลับ 30 กม.
เส้นทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งต้นยางนาในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่บ้านเด่น สนามกอล์ฟยินคานาและไฟฟ้าบ้านเด่น เรื่อยไปจนถึงบ้านปากกอง อ.สารภี และเขตติดต่อกับบ้านอุโมงค์จังหวัดลำพูน

28. “เฮือนคัวฮอม ของ อ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง” เวียงกุมกาม ไป-กลับ 15 กม.
ใช้เส้นทางถนนต้นยาง ข้ามถนนมหิดลตรงไปผ่านสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ยังบ้านหนองผึ้ง แยกขวามือทางเข้าเวียงกุมกามซึ่งมีเจดีย์อยู่ริมถนน เข้าไปแล้วมีทางสามแยกให้ตรงไปก่อน และไปเลี้ยวซ้ายมือทางเข้าวัดหัวฝาย ซึ่งบ้านอ.วิลักษณ์อยู่ตรงข้ามกับโบราณสถานวัดหัวฝาย จุดสังเกตุบ้านที่มีหลังคามีช่อฟ้า

29. “พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ” ดอยหล่อ ไป-กลับ 81 กม.
เส้นทางใช้ถนนเชียงใหม่-หางดง-สันป่าตอง-จอมทอง (ทางหลวงหมายเลข 108) ที่บ้านทุ่งเสี้ยว สันป่าตองเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1.5 กม.ถึงเวียงท่ากานชมโบราณสถานได้ ไม่เข้าเวียงท่ากานตรงไปจนถึงบ้านต้นแหนหลวงข้ามสะพานแม่น้ำขามไป 200 เมตรจะมีทางแยกขวามือเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ได้ แต่กลับรถเกาะกลางถนน จากปากทางเข้าไปประมาณ 6 กม.พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศอยู่ซ้ายมือ